AKTUALNOŚCI

Rzeszowski StartUP MIX

Rzeszowski StartUP MIX to nie tylko innowacyjne, biznesowe inicjatywy, ale również dawka merytorycznej wiedzy.

17 listopada 2022 r. miałam przyjemność uczestniczyć w spotkaniu Rzeszowskiego StartUP MIX, podczas którego nie zabrakło rozmów o pasji, która pomaga w prowadzeniu własnej działalności, jak również wskazówek co robić, by firma jeszcze lepiej odpowiadała na bieżące trendy rynkowe i potrzeby klientów.

Podczas spotkania miałam przyjemność opowiedzieć jak ważne jest dobre ubezpieczenie i dlaczego powinno się znaleźć w biznesplanie każdej firmy.

Ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to ochrona na wypadek utraty zdrowia i możliwości zarabiania po nieszczęśliwym wypadku. Najważniejsze, aby polisa działała dwutorowo: zapewniała pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji oraz wypłacała świadczenia adekwatne do uszczerbku na zdrowiu. To świadczenie powinno przynajmniej zrekompensować nam utracone dochody w czasie rekonwalescencji, a koszty powinny być pokryte odrębnym torem polisy. Szczególnie istotne dla osób, które pracują na własny rachunek i nie otrzymają 80% wynagrodzenia z umowy o pracy, dla osób starszych, które już nie kwalifikują się do ubezpieczenia pełnego od chorób oraz dla osób które fizycznie muszą wykonywać swoją pracę aby otrzymać wynagrodzenie: rzemieślników, lekarzy, architektów, pracowników budowlanych, fryzjerów itp.

Ochrona w takiej polisie zabezpiecza tylko nieszczęśliwe wypadki, ale jest niezależna od naszego stanu zdrowia. Czasami jest to jedyne ubezpieczenie w jakie może wyposażyć się już osoba chora. Pamiętajmy, że pełne ubezpieczenie kupujemy nie tylko składką, ale i zdrowiem.

W roku szkolnym 2021/2022 ubezpieczyliśmy ponad 1000 dzieci w województwie podkarpackim. Już od najmłodszych lat uczymy naszych małych klientów, jak ważne jest zabezpieczenie finansowe swojego zdrowia. Nasi młodzi klienci mogą korzystać z prywatnej powypadkowej służby zdrowia, a my zwracamy koszty poniesione w trakcie procesu leczenia i wypłacamy świadczenia, które można przeznaczyć na dowolny cel. Nasze starania zostały docenione przez Allianz i uhonorowane Dyplomem dla Placówki i całego naszego Zespołu. 

Jako agent wyłączny korzystam z wszystkich dobrodziejstw wynikających z pracy dla jednej korporacji: pierwszeństwo w obsłudze, dostęp do genialnych produktów, doświadczonego personelu Biura Głównego, świetnego zespołu Działu Roszczeń i Działu Ryzyka.

KONTAKT

+48 602 708 997

lukaszewska.jolanta@allianz.com.pl

Copyright by Ubezpieczenia Łukaszewska. All rights reserved.

TOP