Ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to ochrona na wypadek utraty zdrowia i możliwości zarabiania po nieszczęśliwym wypadku. Najważniejsze, aby polisa działała dwutorowo: zapewniała pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji oraz wypłacała świadczenia adekwatne do uszczerbku na zdrowiu. To świadczenie powinno przynajmniej zrekompensować nam utracone dochody w czasie rekonwalescencji, a koszty powinny być pokryte odrębnym torem polisy. Szczególnie istotne dla osób, które pracują na własny rachunek i nie otrzymają 80% wynagrodzenia z umowy o pracy, dla osób starszych, które już nie kwalifikują się do ubezpieczenia pełnego od chorób oraz dla osób, które fizycznie muszą wykonywać swoją pracę, aby otrzymać wynagrodzenie: rzemieślników, lekarzy, architektów, pracowników budowlanych, fryzjerów itp. Ochrona w takiej polisie zabezpiecza tylko nieszczęśliwe wypadki, ale jest niezależna od naszego stanu zdrowia. Czasami jest to jedyne ubezpieczenie w jakie może wyposażyć się osoba już chora. Pamiętajmy, że pełne ubezpieczenie kupujemy nie tylko składką, ale i zdrowiem.

Jako agent wyłączny korzystam z wszystkich dobrodziejstw wynikających z pracy dla jednej korporacji: pierwszeństwo w obsłudze, dostęp do genialnych produktów, doświadczonego personelu Biura Głównego, świetnego zespołu Działu Roszczeń i Działu Ryzyka.

KONTAKT

+48 602 708 997

biuro@jolantalukaszewska.com

Copyright by Ubezpieczenia Łukaszewska . All rights reserved.

TOP